Matka Boska z obrazu z prywatnej kaplicy sw. Jana Pawła II (w prezbiterium)

Matka Boska z obrazu z prywatnej kaplicy sw. Jana Pawła II (w prezbiterium)